Hírek

PDF letöltés
Nyomtatás
Az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Programjában (ÁROP)140 millió forintot nyert a Vidékfejlesztési Minisztérium a 2014-2020-as uniós programozási időszak tervezésének előkészítésére. A szaktárca az összeget a tervezéshez szorosan kapcsolódó ágazati stratégiák és hatástanulmányok megalkotására, elkészítésére fordítja. A projekt irányítását, így a kapcsolódó menedzsment feladatok ellátását a Vidékfejlesztési Minisztérium háttérintézménye, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) végzi. A 2014-2020 közötti európai uniós költségvetési időszak hazai vidékfejlesztési programjának tervezése 2012-ben hivatalosan is elkezdődött. A programalkotás a vidékfejlesztési miniszter utasítása alapján kialakított tervezési struktúrában, több munkacsoportban és felelősségi szinten zajlik. A munka támogatására a VM 2012 szeptemberében pályázatot nyújtott be az Államreform Operatív Program ,,Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése" című pályázati felhívására, melyen 140 millió forintot nyert.

HÍREK

 

140 millió forintot nyert a VM

A Vidékfejlesztési Minisztérium 140 millió forint támogatást nyert a 2014-2020-as uniós programozási időszak előkészítésére. A projekt irányítását a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet végzi.

Az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Programjában (ÁROP)140 millió forintot nyert a Vidékfejlesztési Minisztérium a 2014-2020-as uniós programozási időszak tervezésének előkészítésére. A szaktárca az összeget a tervezéshez szorosan kapcsolódó ágazati stratégiák és hatástanulmányok megalkotására, elkészítésére fordítja. A projekt irányítását, így a kapcsolódó menedzsment feladatok ellátását a Vidékfejlesztési Minisztérium háttérintézménye, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) végzi.

A 2014-2020 közötti európai uniós költségvetési időszak hazai vidékfejlesztési programjának tervezése 2012-ben hivatalosan is elkezdődött. A programalkotás a vidékfejlesztési miniszter utasítása alapján kialakított tervezési struktúrában, több munkacsoportban és felelősségi szinten zajlik. A munka támogatására a VM 2012 szeptemberében pályázatot nyújtott be az Államreform Operatív Program „Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése” című pályázati felhívására, melyen 140 millió forintot nyert.

A stratégiák és a hatástanulmányok elkészítésében az illetékes államtitkárságok szakemberei, valamint megbízott külsős munkatársak vesznek részt, kiegészülve a tárca háttérintézményeinek (NAKVI, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Agrárgazdasági Kutató Intézet) szakértőivel.

Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium

 

 

 

Termésadatok kötelező megadása a 2013. évi egységes kérelem benyújtása során

2013-04-17 09:26
A 2012. január 1-jével hatályba lépett, a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: MKK tv.) 18. § (3) bekezdése rendelkezik az egységes kérelem benyújtásakor kötelezően teljesítendő adatszolgáltatásról, melynek kapcsán az alábbiakra hívjuk fel Ügyfeleink figyelmét:

Termésadatok kötelező megadása a 2013. évi egységes kérelem benyújtása soránAz MKK tv. 6. § (1) és (2) bekezdései szerinti kockázatközösségben tag mezőgazdasági termelőnek és/vagy az MKK tv. 16. § (1) bekezdése szerinti mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához nyújtott támogatást igénylő mezőgazdasági termelőnek az egységes kérelemben nyilatkoznia kell a tárgyévet megelőző évben használatában lévő összes termőterület nagyságáról, valamint e termőterületen megtermelt összes termény mennyiségéről a kockázatkezelési rendszer szerinti besorolásban szántóföldi növény és/vagy ültetvény minősítésű és/vagy a mezőgazdasági biztosítási díjtámogatás szempontjából releváns kultúrák  szerinti bontásban.

Az MVH termelőnként meghatározza a 2012. évben megállapított összes termőterület nagyságát a releváns kultúrák szerinti bontásban, így Ügyfeleinknek az egységes kérelmükben csak a 2012. évre vonatkozóan megtermelt összes termény mennyiségéről (tonnában, két tizedes jegy pontossággal) kell nyilatkozniuk az adott kultúra vonatkozásában.

Mindezek miatt kérjük azokat az Ügyfeleinket, akik (kötelező vagy önkéntes alapon) az agrárkár-enyhítési rendszerben részt vesznek, illetve biztosítási díjtámogatást igényelnek, hogy a 2013-as Egységes Kérelem kitöltését, beadását a vonatkozó termésadatok birtokában kezdjék meg.

 

 

Tejtermelők figyelem: Ismét igényelhető a különleges tejtámogatás

2013-04-15 11:43
Május 15-ig igényelhető különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó tejtámogatás a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól (MVH).

Tejtermelők figyelem: Ismét igényelhető a különleges tejtámogatásA támogatás alapja a 2012/2013. kvótaévben értékesített tejmennyiség. Azok a tejtermelők kaphatják, akiknek szarvasmarha állatállománya szerepel az ENAR nyilvántartásban, gazdaságuk gazdasági szempontból sérülékeny vagy környezeti szempontból érzékeny helyen fekszik, és rendelkeznek minimum 1 hektár területalapú támogatásra jogosult területtel.

A kérelmeket 2013. május 15-ig postai úton kell benyújtani a területileg illetékes MVH megyei kirendeltségre.

További részleteket a Hivatal honlapján (www.mvh.gov.hu) olvasható 65/2013 (IV. 5.) számú MVH közlemény tartalmazza.

 

 

Tejtermelők kapnak támogatást

2013-04-15 11:33

Tejtermelők kapnak támogatástA Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 2 milliárd forint támogatás jóváhagyásával kezdte meg a termeléstől elválasztott, történelmi bázis alapú nemzeti tejtámogatás kifizetését. Az érintett 1018 termelő számlájára április harmadik hetében érkeznek meg az összegek.

 

 

 

Ismét igényelhető az anyajuhtartás támogatása

2013-04-12 09:15
Április 11-től május 27-ig lehet anyajuhtartásra támogatási kérelmet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH).

Ismét igényelhető az anyajuhtartás támogatásaA termeléshez kötött, állatlétszám alapú anyajuhtartás támogatása egyike az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatásoknak.

A kérelmező köteles a juhokat száz egymást követő napon át (május 28-tól) birtokán tartani. A támogatható minimális állatszám tíz egyed. Az igénybevétel további feltétele, hogy a gazdálkodó gondoskodjon az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat használatról, valamint a tenyészetében tartott állatállománynak a juh-és kecskefélék Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009 (XII.30.) FVM rendelet szerinti tartós jelöléséről, folyamatos nyilvántartásáról és az adatok bejelentéséről.
A támogatási kérelmet az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon, postai úton kell benyújtani.

A formanyomtatványt és a kapcsolódó gazdatájékoztatót a 67/2013 (IV.10.) MVH Közlemény tartalmazza.

 

 

Indul a 2013. évi egységes kérelem beadása

2013-04-11 09:11
Április 10-től nyílik lehetőség a legtöbb gazdálkodót érintő, egységes területalapú támogatás, valamint további 25 jogcímen elérhető támogatás igénybevételéhez szükséges egységes kérelem benyújtására.

Indul a 2013. évi egységes kérelem beadásaAz egységes kérelmeket elektronikus úton, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) honlapján lévő e-Egységes kérelem" menüponton keresztül, ügyfélkapus bejelentkezés után lehet kitölteni és beadni.

A benyújtás határideje a jogszabály alapján 2013. május 15. Aki május 15. után nyújtja be kérelmét, annak már munkanaponként egy százalékkal csökken az elfogadott támogatási összege. A jogszabály szerint 2013. június 9. - mivel ez idén munkaszüneti napra esik, így ez a dátum június 10. - után beérkezett kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A kérelmeken módosítást szankciómentesen a jogszabály szerint május 31-ig - idén június 2-ig - lehet végezni, ezután -június 10-ig - viszont már a támogatási összeg csökkentésével jár a módosítás.

A beadással kapcsolatban felmerült kérdésekkel telefonon az MVH ügyfélszolgálatához a 06-1/374-3603, 06-1-/374-3604 telefonszámokon, elektronikusan a honlapon található „Kérdések / Kérdés feltevése" menüponton keresztül lehet fordulni, melyre a Hivatal munkatársai rövid időn belül válaszolnak.

Az egységes kérelem benyújtásáról további részletek a 66/2013 (IV.10.) számú MVH Közleményben olvashatók.

 

 

 

Figyelem: Február 1-től csak elektronikus úton nyújthatók be kifizetési kérelmek számos beruházási támogatásnál!

2013-04-09 10:24
2013. február 1-jén nyílik az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló egyes beruházási jellegű támogatások kifizetése iránti kérelmek benyújtásának újabb időszaka.

Az érintett jogcímek az alábbiak:

• Állattartó telepek korszerűsítése (ÁTK)

• Baromfi telepek korszerűsítése

• Kertészet korszerűsítése

• Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése (Kertészeti gépbeszerzés)

• Erdészeti célra használt géppark fejlesztése és korszerűsítése 1-2. (Erdészeti gépbeszerzés)

• Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése (Szárító)

• Öntözés, melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése (Öntözés)

• Mezőgazdasági utak fejlesztése (Mezőgazdasági út)

• Mezőgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP)

• Nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítése (Nyersszesz, nyersolaj)

• Falumegújítás és -fejlesztés (Falufejlesztés)

• Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése (Mikrovállalkozás)

• Turisztikai tevékenységek ösztönzése (Turizmus)

• Vidéki örökség megőrzése

• Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének egyes jogcímei (LEADER)

Fontos változás, hogy a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet február 1-jén hatályba lépő módosítása értelmében a felsorolt jogcímek tekintetében kifizetési kérelmet kizárólag elektronikus úton, az MVH által rendszeresített elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. Az aktuális beadási időszak 2013. február 1-től május 31-ig tart.

Felhívjuk az érintett ügyfeleink figyelmét, hogy a rendelet hatályos verziója a magyarorszag.hu jogszabálykeresőjében elérhető. Javasoljuk az említett rendeletben, valamint az egyes jogcímrendeletekben foglalt feltételek alapos megismerését, a kapcsolódó MVH közlemények áttanulmányozását, illetve az MVH honlapján megjelenő tájékoztató anyagok folyamatos figyelemmel kísérését.

További tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.

 

 

 

Egységes Kérelem: A szankciómentes támogatás feltétele a minőségi kérelemkitöltés és a határidőben történő igénylés

2013-04-04 14:52
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a korábbi években bevezetett minőségi monitoringot a 2013. évi egységes kérelem kitöltési időszakában is elindítja. A szolgáltatás célja az igénylések pontosságának növelése.

/mvh_logo.jpgA területalapú igénylések esetében az ügyfeleknek hektárban, két tizedes jegy pontossággal kell meghatározniuk az egyes parcelláik területét, melyet be is kell rajzolniuk a kérelem kitöltéskor az MVH által biztosított elektronikus blokktérképre: az igénylés során elvárt pontosság biztosítja a túligénylés- és szankciómentességet.

A Hivatal által bevezetett intézkedésekkel – nagyobb felbontású térképek biztosítása, az elektronikus kérelemkitöltés informatikai szolgáltatásai – a pontatlan igénylések okozta túligényelt területek aránya – az előzetes ellenőrzési eredmények alapján – 1% alá csökkent.

A pontosabb igényléseket segítő intézkedések közé sorolható a minőségi monitoring is, amely keretében a Hivatal vizsgálja, valamint visszajelezi a kérelmeket kitöltő és benyújtó falugazdászok és kamarai tanácsadók felé az igénylések pontosításának szükségességét. Felhívja az ügyfelek és a technikai közreműködők figyelmét a jogosultsággal rendelkező, de az igénylést elmulasztó esetekre. Információt biztosít a kitöltések adott évi előrehaladására vonatkozóan és a korábbi évekhez viszonyítva ütemére is.

Javasolt minél korábban nekilátni az április első felében kezdődő kérelem kitöltésnek, mivel ebben az esetben elég idő marad a szankciómentes pontosítására, az esetleges adathiányok pótlására.

 

 

Újabb támogatások kifizetését kezdi meg az MVH

2013-03-29 10:38
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) fél milliárd forintot meghaladó támogatást hagyott jóvá 3500 ügyfél részére termeléstől elválasztott, történelmi bázis alapú extenzifikációs szarvasmarhatartás és hízottbikatartás támogatása jogcímekben. A gazdák számlájára április első hetében érkeznek meg az összegek.

Újabb támogatások kifizetését kezdi meg az MVHAz MVH folytatja a történelmi bázis alapú támogatásokkal kapcsolatos döntéshozatalokat, hogy megalapozza a minél teljesebb ügyfélkörnek szóló kifizetéseket a termeléstől elválasztott állatalapú támogatásokra vonatkozóan. Ennek megfelelően, április első felében további kifizetések indulnak, nemzeti tejtámogatás jogcímben várhatóan közel 3 milliárd forint összegben több mint kétezer ügyfél kaphatja meg a támogatását. A kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítő támogatására is számíthatnak az érintett gazdálkodók április első felében.

 

 

 

 

Meghosszabbodott a támogatási előlegkérelmek benyújtási határideje

2013-03-22 09:30
Meghosszabbodott a támogatási előlegkérelmek benyújtási határideje az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímek esetén.

Meghosszabbodott a támogatási előlegkérelmek benyújtási határidejeA 17/2013. (III. 18.) VM módosító rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási előlegfizetésről szóló 118/2012. (XI. 22.) VM rendelet az alábbiak szerint módosult:

  • amennyiben az ügyfél már rendelkezik helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási döntéssel, akkor a rendelet hatálybalépését (2012. december 7-ét) követő (a korábbi 60 napos határidő helyett) 120 napon belül, azaz 2013. április 6-i határidővel előlegkérelmet nyújthat be az MVH-hoz. Tekintettel arra, hogy a 2013. április 6-a szombatra esik, az előlegkérelmek legkésőbb 2013. április 8-án, hétfőn nyújthatók be.
  • amennyiben az ügyfél még nem rendelkezik helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási döntéssel a rendelet hatálybalépésekor (2012. december 7-én), akkor a támogatási határozata jogerőre emelkedésétől számított (a korábbi 60 napos határidő helyett) 120 napon belül nyújthat be előlegkérelmet az MVH-hoz.

Az ügyfél az előlegkérelmét az MVH által rendszeresített formanyomtatványon (D9914-02) az ügyfél székhelye, lakhelye szerint illetékes MVH regionális illetékességű megyei kirendeltségéhez postai úton nyújthatja be az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően. Támogatási előleg igényléséhez biztosítékként - az ügyfél által igényelt támogatási előleg összegének 110%-ára vonatkozó - bankgarancia, illetve ugyanilyen mértékű készpénzletét fogadható el.

Figyelem!

Az előlegkérelem kizárólag abban az esetben fogadható el, amennyiben az ügyfél

  • bankgarancia esetén a biztosítékról szóló eredeti, formailag és tartalmilag megfelelő és elfogadható okiratot legkésőbb az előlegkérelemmel egyidejűleg benyújtja az MVH-hoz
  • készpénzletét biztosíték nyújtása esetén biztosítja a készpénzletét MVH bankszámlájára történő megérkezését legkésőbb az előlegkérelem benyújtásának napjáig.

A fenti feltételek nem teljesülése esetén az előlegkérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

Az igénybevétel részletes feltételeit a 118/2012. (XI.22.) VM rendelet tartalmazza, további  tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető. Az igénybevételhez szükséges formanyomtatványokat rendszeresítő, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtható támogatási előleg igénybevételének részletes feltételeiről szóló 171/2012 (XI.30.) számú MVH Közlemény módosítása rövidesen elérhető lesz az MVH honlapján.

 

 

Vissza a főoldalra

A kosár üres.
kosár megtekintése